ბათუმი

Wyndham Residences

დამკვეთი: ნექსთ ჯგუფი 

საერთაშორისო სასტუმროების ქსელის Wyndham-ის და Next Group-ის ერთობლივი პროექტი Wyndham Residence Batumi Doka-ს ყალიბებით შენდება.
პარტნიორი კომპანია "ნექსთ ჯგუფი" საქართველოში პირველ ბრენდულ სასტუმრო რეზიდენციას, ბათუმის აქტიურ ტურისტულ ცენტრში გონიოში აშენებს.  

ობიექტზე გამოიყენება საყალიბე სისტემები:

  • ვერტიკალური მონოლითის ბეტონირებისთვის - Doka FramiXlife
  • ჰორიზონტალური მონოლითის ბეტონირებისთვის - Dokaflex 1-2-4

 

 

დაწყების თარიღი: 2021

/

დასრულების თარიღი: 2024