საყალიბე სისტემების იჯარა

საყალიბე სისტემების იჯარა


ჯითისი ჯგუფი გთავაზობთ საყალიბე სისტემების საიჯარო მომსახურებას. 
ჩვენს სასაწყობე ბაზაზე ხელმისაწვდომია DOKA-ს ყველა სახეობის საყალიბე სისტემა, რომელიც გამოიყენება კედლების, სვეტების და კოლონებისთვის და  ასევე, გადახურვის ფილისთვის. აგრეთვე, უნიკალური სივრცული ხარაჩოები ნებისმიერ სიმაღლეზე ბეტონირების სამუშაოების წარმოებისათვის.

 

დაგეგმეთ და აწარმოეთ მშენებლობა პროფესიონალების გუნდთან ერთად.

ჯითისი ჯგუფი

ხარისხიანი მშენებლობისთვის!