თბილისი

პანორამა თბილისი

თაბორი - სასტუმრო და გოლფ კლუბი


სამშენებლო კომპანია:  ანაგი
დამკვეთი: შპს" თაბორი რიზორთსი"

"პანორამა თბილისის" კომპლექსის - სასტუმროს და გოლფ კლუბის მშენებლობა  თაბორის ქედზე  მიმდინარეობს.
400 000 კვ.მ ფართობზე  მოეწყობა რეკრეაციული ზონა.

შენობის მონოლითური მზიდი კონსტრუქციების ძირითადი ნაწილის მშენებლობა მიმდინარეობს Doka- ს ბრენდის საყალიბე სისტემებით. 
მონოლითური ფილის ბეტონირებითვის გამოიყენება Doka-ს სივრცული ხარაჩოს სისტემები და Doka-ს ბრენდის საყალიბე ინვენტარი.
სივრცული ხარაჩო Staxo 100- ით დაბეტონდა 15 მეტრი სიმაღლის სართულის ფილა. 
ვერტიკალების ბეტონირებისთვის კი გამოყენებულია საყალიბე სისტემა Doka Framax Xlife.

გამოყენებული სისტემები:  

  • სივრცული ხარაჩო - Doka Staxo 100 / Staxo 40
  • საყალიბე სისტემა - Doka Framax Xlife 
  • სამშენებლო კოჭი -  Doka H20 eco
  • სამშენებლო დგარი - Doka Eurex 20 eco 

     

დაწყების თარიღი: 2017

/

დასრულების თარიღი: 2019