სერვისები
 • ინჟინერია

  ჯითისი ჯგუფი გთავაზობთ სრულ საინჟინრო მომსახურებას, პროექტის მარტივი სტრუქტურული ანალიზიდან ზუსტ გაანგარიშებამდე.  

 • კონსულტაცია და სწავლება

  ჯითისი ჯგუფი  საყალიბე სისტემების სწორი და ეფექტური ექსპლუატაციისათვის გთავაზობთ საინჟინრო გუნდის მომსახურებას. 

 • საყალიბე სისტემების იჯარა

  ჯითისი ჯგუფი გთავაზობთ საყალიბე სისტემების საიჯარო მომსახურებას.  ჩვენს სასაწყობე ბაზაზე ხელმისაწვდომია DOKA-ს ყველა სახეობის საყალიბე სისტემა.

 • პროცესების ოპტიმიზაცია

  Doka-ს სპეციალური ინსტრუმენტები მოგცემთ ბეტონირების ციკლის დაჩქარების, საქონლის მარაგების ოპტიმიზაციის და ყალიბების ეფექტურად დაგეგმარების საშუალებას.