ინჟინერია

ინჟინერია

ჯითისი ჯგუფი გთავაზობთ სრულ საინჟინრო მომსახურებას, პროექტის მარტივი სტრუქტურული ანალიზიდან ზუსტ გაანგარიშებამდე.  
დოკას სერტიფიცირებული ინჟინრები უზრუნველყოფენ პროქტის ანალიზს, დამუშავებას და მასზე მორგებული საყალიბე სისტემების შერჩევას, ასევე, პროექტისთვის საყალიბე ნახაზის მომზადებას და ბეტონირების ციკლის დაგეგმვას.  
საბოლოოდ, თქვენ მიიღებთ პროექტისთვის რაოდენობრივად და ფინანსურად სწორად შერჩეულ საყალიბე სისტემას.
ჩვენი გუნდი ნახაზებთან ერთად შეგიდგენთ სამუშაოების წარმოების გრაფიკს, რომლის დახმარებით შეძლებთ დროისა და რესურსების ოპტიმიზაციას.
 

დაგეგმეთ და აწარმოეთ მშენებლობა პროფესიონალების გუნდთან ერთად!

ჯითისი ჯგუფი

ხარისხიანი მშენებლობისთვის!