ბათუმი

სი ჰოუმ ბათუმი

სამშენებლო კომპანია: ანაგი

დამკვეთი: შპს" რეკან გრუპ ჯორჯია"
 

დაწყების თარიღი: 2019

/

დასრულების თარიღი: 2019