თბილისი

ნიუ ჰორიზონი

სამშენებლო კომპანია: შპს "ენსი გრუპ" 
დამკვეთი: შპს "ნიუ ჰორიზონ"  
 

დაწყების თარიღი: 2018

/

დასრულების თარიღი: 2020